PDA

View Full Version : Sim6789 - rất nhiều sim cho anh chị em chọn lựa - sim đẹp khẳng định đẳng cấp


sim6789
24-09-2012, 09:07 AM
Sim6789 xin chào quý khách


Trang thông tin chính thức www.sim6789.com (http://www.sim6789.com)


DC: 175 Trần Phú - TP Huế


Hotline 0977 000070


Tổng hợp tất cả sim đang có vào 1 topic cho dễ quản lý và cho anh em tiện tìm kiếm.
Số nào bán sẽ xoá khỏi list, nếu số trên list còn thì chưa bán, anh em có thể mua. Toàn bộ là sim nguyên kit hết nhé. www.sim6789.com (http://www.sim6789.com)

List sim Viettel 11 số dễ nhớ ABC.ABC. Đồng giá 350k/sim, chọn số nào cũng đc hết www.sim6789.com (http://www.sim6789.com)
01675.351.351

01657.853.853

01642.843.843

01676.956.956

01632.305.305

01677.934.934

01644.703.703

01656.580.580

01673.305.305

01643.481.481

www.sim6789.com (http://www.sim6789.com)

01647.946.946

01653.671.671

01635.798.798

01634.615.615

01653.601.601

01677.802.802

01632.602.602

01669.749.749

01678.548.548

01634.591.591

01653.156.156

List sim Viettel 6789 www.sim6789.com (http://www.sim6789.com)


01694.29.6789
1.000.000

01634.02.6789
900.000

01653.17.6789
1.000.000

01652.37.6789
900.000

01676.31.6789
1.000.000

01636.47.6789
1.000.000

01649.64.6789
900.000

01646.52.6789
1.000.000

01696.74.6789
1.000.000

01647.04.6789
900.000
Ngoài ra còn rất nhiều số khác tại web www.sim6789.com (http://www.sim6789.com) mời ACE truy cập trực tiếp vào www.sim6789.com (http://www.sim6789.com) để có nhiều lựa chọn hơn nữa


chuyên mua bán sim giá rẻ - sim ở huế, -sim huế - huế sim

sim6789
24-09-2012, 09:59 AM
Chuy (http://www.SIM6789.COM)ên mua bán sim số đẹp, sim giá rẻ - sim huế - huế sim


WWW.SIM6789.COM (http://www.SIM6789.COM)


Anh (http://www.SIM6789.COM) em truy cập vào trang web để chọn cho mình 1 con số vừa ý nhé


mua bán sim huế - huế sim - sim huế rẻ

sim6789
24-09-2012, 10:13 AM
Chuy (http://www.SIM6789.COM)ên mua bán sim số đẹp, sim giá rẻ - sim huế - huế sim


WWW.SIM6789.COM (http://www.SIM6789.COM)


Anh (http://www.SIM6789.COM) em truy cập vào trang web để chọn cho mình 1 con số vừa ý nhé


mua bán sim huế - huế sim - sim huế rẻ

sim6789
27-09-2012, 09:37 AM
Chuy (http://www.SIM6789.COM)ên mua bán sim số đẹp, sim giá rẻ - sim huế - huế sim


WWW.SIM6789.COM (http://www.SIM6789.COM)


Anh (http://www.SIM6789.COM) em truy cập vào trang web để chọn cho mình 1 con số vừa ý nhé


mua bán sim huế - huế sim - sim huế rẻ

sim6789
27-09-2012, 10:50 AM
Chuy (http://www.SIM6789.COM)ên mua bán sim số đẹp, sim giá rẻ - sim huế - huế sim


WWW.SIM6789.COM (http://www.SIM6789.COM)


Anh (http://www.SIM6789.COM) em truy cập vào trang web để chọn cho mình 1 con số vừa ý nhé


mua bán sim huế - huế sim - sim huế rẻ

sim6789
27-09-2012, 04:07 PM
Chuy (http://www.SIM6789.COM)ên mua bán sim số đẹp, sim giá rẻ - sim huế - huế sim


WWW.SIM6789.COM (http://www.SIM6789.COM)


Anh (http://www.SIM6789.COM) em truy cập vào trang web để chọn cho mình 1 con số vừa ý nhé


mua bán sim huế - huế sim - sim huế rẻ

sim6789
27-09-2012, 04:31 PM
Chuy (http://www.SIM6789.COM)ên mua bán sim số đẹp, sim giá rẻ - sim huế - huế sim


WWW.SIM6789.COM (http://www.SIM6789.COM)


Anh (http://www.SIM6789.COM) em truy cập vào trang web để chọn cho mình 1 con số vừa ý nhé


mua bán sim huế - huế sim - sim huế rẻ

sim6789
27-09-2012, 04:45 PM
Chuy (http://www.SIM6789.COM)ên mua bán sim số đẹp, sim giá rẻ - sim huế - huế sim


WWW.SIM6789.COM (http://www.SIM6789.COM)


Anh (http://www.SIM6789.COM) em truy cập vào trang web để chọn cho mình 1 con số vừa ý nhé


mua bán sim huế - huế sim - sim huế rẻ

sim6789
28-09-2012, 04:57 PM
Chuy (http://www.SIM6789.COM)ên mua bán sim số đẹp, sim giá rẻ - sim huế - huế sim


WWW.SIM6789.COM (http://www.SIM6789.COM)


Anh (http://www.SIM6789.COM) em truy cập vào trang web để chọn cho mình 1 con số vừa ý nhé


mua bán sim huế - huế sim - sim huế rẻ

sim6789
29-09-2012, 09:19 AM
Chuy (http://www.SIM6789.COM)ên mua bán sim số đẹp, sim giá rẻ - sim huế - huế sim


WWW.SIM6789.COM (http://www.SIM6789.COM)


Anh (http://www.SIM6789.COM) em truy cập vào trang web để chọn cho mình 1 con số vừa ý nhé


mua bán sim huế - huế sim - sim huế rẻ

sim6789
29-09-2012, 11:27 AM
Chuy (http://www.SIM6789.COM)ên mua bán sim số đẹp, sim giá rẻ - sim huế - huế sim


WWW.SIM6789.COM (http://www.SIM6789.COM)


Anh (http://www.SIM6789.COM) em truy cập vào trang web để chọn cho mình 1 con số vừa ý nhé


mua bán sim huế - huế sim - sim huế rẻ

sim6789
29-09-2012, 02:26 PM
Chuy (http://www.SIM6789.COM)ên mua bán sim số đẹp, sim giá rẻ - sim huế - huế sim


WWW.SIM6789.COM (http://www.SIM6789.COM)


Anh (http://www.SIM6789.COM) em truy cập vào trang web để chọn cho mình 1 con số vừa ý nhé


mua bán sim huế - huế sim - sim huế rẻ

sim6789
30-09-2012, 10:16 PM
Chuy (http://www.SIM6789.COM)ên mua bán sim số đẹp, sim giá rẻ - sim huế - huế sim


WWW.SIM6789.COM (http://www.SIM6789.COM)


Anh (http://www.SIM6789.COM) em truy cập vào trang web để chọn cho mình 1 con số vừa ý nhé


mua bán sim huế - huế sim - sim huế rẻ

sim6789
01-10-2012, 12:08 PM
Chuy (http://www.SIM6789.COM)ên mua bán sim số đẹp, sim giá rẻ - sim huế - huế sim


WWW.SIM6789.COM (http://www.SIM6789.COM)


Anh (http://www.SIM6789.COM) em truy cập vào trang web để chọn cho mình 1 con số vừa ý nhé


mua bán sim huế - huế sim - sim huế rẻ

sim6789
02-10-2012, 10:18 AM
Chuy (http://www.SIM6789.COM)ên mua bán sim số đẹp, sim giá rẻ - sim huế - huế sim


WWW.SIM6789.COM (http://www.SIM6789.COM)


Anh (http://www.SIM6789.COM) em truy cập vào trang web để chọn cho mình 1 con số vừa ý nhé


mua bán sim huế - huế sim - sim huế rẻ

sim6789
02-10-2012, 04:24 PM
Chuy (http://www.SIM6789.COM)ên mua bán sim số đẹp, sim giá rẻ - sim huế - huế sim


WWW.SIM6789.COM (http://www.SIM6789.COM)


Anh (http://www.SIM6789.COM) em truy cập vào trang web để chọn cho mình 1 con số vừa ý nhé


mua bán sim huế - huế sim - sim huế rẻ

sim6789
04-10-2012, 08:18 PM
Chuy (http://www.SIM6789.COM)ên mua bán sim số đẹp, sim giá rẻ - sim huế - huế sim


WWW.SIM6789.COM (http://www.SIM6789.COM)


Anh (http://www.SIM6789.COM) em truy cập vào trang web để chọn cho mình 1 con số vừa ý nhé


mua bán sim huế - huế sim - sim huế rẻ

sim6789
12-10-2012, 11:18 PM
Chuy (http://www.SIM6789.COM)ên mua bán sim số đẹp, sim giá rẻ - sim huế - huế sim


WWW.SIM6789.COM (http://www.SIM6789.COM)


Anh (http://www.SIM6789.COM) em truy cập vào trang web để chọn cho mình 1 con số vừa ý nhé


mua bán sim huế - huế sim - sim huế rẻ

sim6789
17-10-2012, 07:34 PM
Chuy (http://www.SIM6789.COM)ên mua bán sim số đẹp, sim giá rẻ - sim huế - huế sim


WWW.SIM6789.COM (http://www.SIM6789.COM)


Anh (http://www.SIM6789.COM) em truy cập vào trang web để chọn cho mình 1 con số vừa ý nhé


mua bán sim huế - huế sim - sim huế rẻ

sim6789
30-10-2012, 02:33 PM
Chuy (http://www.SIM6789.COM)ên mua bán sim số đẹp, sim giá rẻ - sim huế - huế sim


WWW.SIM6789.COM (http://www.SIM6789.COM)


Anh (http://www.SIM6789.COM) em truy cập vào trang web để chọn cho mình 1 con số vừa ý nhé


mua bán sim huế - huế sim - sim huế rẻ

sim6789
01-11-2012, 11:33 AM
Chuy (http://www.SIM6789.COM)ên mua bán sim số đẹp, sim giá rẻ - sim huế - huế sim


WWW.SIM6789.COM (http://www.SIM6789.COM)


Anh (http://www.SIM6789.COM) em truy cập vào trang web để chọn cho mình 1 con số vừa ý nhé


mua bán sim huế - huế sim - sim huế rẻ

sim6789
02-11-2012, 10:45 PM
Chuy (http://www.SIM6789.COM)ên mua bán sim số đẹp, sim giá rẻ - sim huế - huế sim


WWW.SIM6789.COM (http://www.SIM6789.COM)


Anh (http://www.SIM6789.COM) em truy cập vào trang web để chọn cho mình 1 con số vừa ý nhé


mua bán sim huế - huế sim - sim huế rẻ