PDA

View Full Version : Nội dung học quản lý dự án Nt01


Vsc128my1
22-07-2016, 08:25 PM
chi huy truong cong trinh (http://www.hocchihuytruong.com/khoa-hoc-chi-huy-truong-cong-trinh-xay-dung/)
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC (lớp học cấp chứng chỉ quản lý dự án xây dựng công trình)☾ (Theo thông tư 25/2009- BXD củ Bộ Xây Dựng)❥
- Chuyên đề 1☾ Tổng quan về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình♋
- Chuyên đề 2℉ Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng❥
- Chuyên đề 3ツ Hợp đồng trong hoạt động xây dựng♥
- Chuyên đề 4♤ Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình☠
hoc chi huy truong cong trinh tai tphcm (http://www.hocchihuytruong.com/khoa-hoc-chi-huy-truong-cong-trinh-tai-tphcm-ksxd/)
- Chuyên đề 5♂♀ Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình❥
- Chuyên đề 6☾ Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình☁
- Chuyên đề 7☾ Quản lý an toàn lao động℉ môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư Xây dựng công trình♧
- Chuyên đề 8✉ Thanh toán☼ quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình☿
chung chi chi huy truong (http://www.hocchihuytruong.com/hoc-chung-chi-chi-huy-truong-cong-trinh-xay-dung/)

duonua1s
23-07-2016, 06:42 AM
nên để phong cách cổ điển hay