PDA

View Full Version : Chính sách của cửa hàng Links Mobile " Đổi iPad cũ lấy iPad mới "


sonyvietstore
11-11-2013, 01:20 PM
Chính sách của cửa hàng Links Mobile " Đổi iPad cũ lấy iPad mới "


http://linksmobile.vn/links/images/doi_ipad_smal.jpg Để kích cầu trong thời điểm mà nhiều người dùng đang muốn chờ iPad thế hệ mới ra mắt, Links Mobile đưa ra chính sách các thêm tiền để đổi cũ lấy mới khá hấp dẫn.
Các máy đem đổi phải còn hoạt động tốt, không bị vỡ màn hình hoặc vào nước. Chính sách này có lợi nhất với những người đang sử dụng iPad 3, iPad 4, iPad .
Giá cả iPad Air mới , khách hàng có thể cập nhật tại
http://linksmobile.vn/chungloai/Ipad-Air.html (http://linksmobile.vn/chungloai/Ipad-Air.html)