PDA

View Full Version : Bán bột huyết 90% đạm, 0919758199


cipmama
05-10-2013, 09:56 AM
Chúng tôi chuyên cung cấp BỘT HUYẾT 90% ĐẠM được dùng để bổ sung đạm trong sản xuất thức ăn chăn nuôi với các thành phần: Đạm: 90% min - Ẩm: 10% max - Béo: 1.5% max - Tro: 6% max . Giá à <<xem tại đây>> (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/gia-nguyen-lieu-thuc-an-gia-suc/)
Các sản phẩm khác: http://nguyenlieuthucangiasuc.com/tags/nguyen-lieu-thuc-an-gia-suc/
Mọi chi tiết xin liên hệ:Mr. ĐẠT - 0919.75.8199Email: baominhcorp.dat@gmail.com (mailto:baominhcorp.dat@gmail.com)Facebook: https://www.facebook.com/dat0919758199 (https://www.facebook.com/dat0919758199)Web: http://nguyenlieuthucangiasuc.com/ - http://nguyenlieuthucangiasuc.seottv.com/
Tags: nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/tags/nguyen-lieu-thuc-an-gia-suc/), nguyen lieu san xuat thuc an gia suc (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/tags/nguyen-lieu-thuc-an-gia-suc/), bột ca biển (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/bot-ca-bien-kho-xay-37/#.Uh7qOtL6LA4), bot ca bien, (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/bot-ca-bien-kho-xay-37/#.Uh7qOtL6LA4) bột xương thịt, (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/bot-xuong-thit-y/#.Uh7qZdL6LA4) bot xuong thit (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/bot-xuong-thit-y/#.Uh7qZdL6LA4), bã hèm bia, (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/ba-hem-bia-kho/#.Uh7qlNL6LA4) ba hem bia (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/ba-hem-bia-kho/#.Uh7qlNL6LA4), bột lông vũ, (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/bot-long-vu-003/#.Uh7qtdL6LA4) bot long vu (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/bot-long-vu-003/#.Uh7qtdL6LA4), bã đậu phộng (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/ba-dau-phong-say-kho/#.Uh7q2dL6LA4), ba dau phong (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/ba-dau-phong-say-kho/#.Uh7q2dL6LA4), vỏ mè trích ly (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/vo-me-trich-ly/#.Uh7rAtL6LA4), vo me trich ly (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/vo-me-trich-ly/#.Uh7rAtL6LA4), bã điều (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/ba-dieu-xay-kho/#.Uh7rMNL6LA4), ba dieu (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/ba-dieu-xay-kho/#.Uh7rMNL6LA4), thức ăn thủy sản (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/tags/nguyen-lieu-thuc-an-gia-suc/), thuc an thuy san. (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/tags/nguyen-lieu-thuc-an-gia-suc/)