PDA

View Full Version : Cung cấp nguyên liệu thức ăn gia súc _01267882668


thuyvan dam
12-09-2013, 07:01 AM
Người bán: Đàm Thúy Vân[/i][/b]


[/i][/b]


Liên hệ:


- Điện thoại: 01267.882.668


- Email: thuyvan2710@gmail.com (mailto:thuyvan2710@gmail.com)


- Yahoo: nakoruru_89


- Skype: thuyvan.dam


- Facebook: https://www.facebook.com/pages/Bã-hèm-bia-bột-cá-biển-bột-xương-thịt-bột-lông-vũ/160465904151344?ref=hl (https://www.facebook.com/pages/Bã-hèm-bia-bột-cá-biển-bột-xương-thịt-bột-lông-vũ/160465904151344?ref=hl)


- Blog: http://nguyenlieuthucangiasucpro.blogspot.com/


Công ty chúng tôi chuyên cung cấp nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản.[/b]

ĐẠM ĐỘNG VẬT: [/b]- Bột cá biển khô xay 37% - 45% đạm >> Xem tại đây (Bột cá biển khô xay.docx)
- Bột xương thịt Ý 50% đạm >> Xem tại đây (Bột xương thịt Ý.docx)


- Bột lông vũ 80% đạm >> Xem tại đây (Bột lông vũ.docx)

ĐẠM THỰC VẬT:[/b]

- Bã hèm bia khô 50% đạm >> Xem tại đây (Bã hèm bia khô 50.docx)


- Cám dừa thủy phân 21% đạm >> Xem tại đây (Cám dừa thủy phân 21.docx)


- Bã điều sấy khô 38% đạm >> Xem tại đây (Bã điều sấy khô 38.docx)


- Vỏ mè trích ly 25% đạm >> Xem tại đây (Vỏ mè trích ly 25.docx)
- Bột hạt mít thủy phân 24% - 25% đạm >> Xem tại đây (Bột hạt mít thủy phân 24.docx)
- Bột hạt nhãn thủy phân 22% đạm >> Xem tại đây (Bột hạt nhãn thủy phân 22.docx)
- Bột bã chanh dây thủy phân 33% đạm >> Xem tại đây (Bột bã chanh dây thủy phân 33.docx)
- Bột ca cao thủy phân 21% đạm >> Xem tại đây (Bột vỏ ca cao thủy phân 21.docx)
- Bã đậu phông sấy khô 40% đạm >> Xem tại đây (Bã đậu phông sấy khô 40.docx)(Có chiết khấu, hoa hồng cho người giới thiệu)
Address: 117 Tên Lửa, P Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp.HCM


Fax:[/i] (08)3752.8187 SĐT: 01267.882.668
Email[/i]:[/i] thuyvan2710@gmail.com (mailto:thuyvan2710@gmail.com)


Skype: thuyvan.dam[/i]


Yahoo:nakoruru_89[/i]
Facebook[/i]: https://www.facebook.com/pages/Bã-hèm-bia-bột-cá-biển-bột-xương-thịt-bột-lông-vũ/160465904151344?ref=hl (https://www.facebook.com/pages/Bã-hèm-bia-bột-cá-biển-bột-xương-thịt-bột-lông-vũ/160465904151344?ref=hl)Blog: http://nguyenlieuthucangiasucpro.blogspot.com/ (http://nguyenlieuthucangiasucpro.blogspot.com/)[/i]