PDA

View Full Version : Bán bã hèm bia 50% đạm, 0919758199


cipmama
10-09-2013, 07:48 AM
Chúng tôi chuyên cung cấp BÃ HÈM RƯỢU 80% ĐẠM[/i] được dùng để bổ sung đạm trong sản xuất thức ăn chăn nuôi với các thành phần[/b]: Đạm: 80% - Không melanin, không vi sinh gây hại - Xuất xứ Việt Nam. Giá à <<xem tại đây>> (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/gia-nguyen-lieu-thuc-an-gia-suc/)[/b]Các sản phẩm khác:[/b] (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/tags/nguyen-lieu-thuc-an-gia-suc/)http://nguyenlieuthucangiasuc.com/ta...uc-an-gia-suc/ (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/tags/nguyen-lieu-thuc-an-gia-suc/)[/i]Mọi chi tiết xin liên hệ:[/i]Mr. ĐẠT [/b]- 0919.75.8199Email: [/b]baominhcorp.dat@gmail.com (mailto:baominhcorp.dat@gmail.com)Facebook: [/b] (https://www.facebook.com/dat0919758199)https://www.facebook.com/dat0919758199[/i]Web: [/b] (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/)http://nguyenlieuthucangiasuc.com/[/i]Tags:[/b] nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/tags/nguyen-lieu-thuc-an-gia-suc/), [/i]nguyen lieu san xuat thuc an gia suc (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/tags/nguyen-lieu-thuc-an-gia-suc/), [/i]bột ca biển (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/bot-ca-bien-kho-xay-37/#.Uh7qOtL6LA4), [/i]bot ca bien, (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/bot-ca-bien-kho-xay-37/#.Uh7qOtL6LA4) bột xương thịt, (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/bot-xuong-thit-y/#.Uh7qZdL6LA4) bot xuong thit (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/bot-xuong-thit-y/#.Uh7qZdL6LA4), [/i]bã hèm bia, (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/ba-hem-bia-kho/#.Uh7qlNL6LA4) ba hem bia (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/ba-hem-bia-kho/#.Uh7qlNL6LA4), [/i]bột lông vũ, (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/bot-long-vu-003/#.Uh7qtdL6LA4) bot long vu (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/bot-long-vu-003/#.Uh7qtdL6LA4), [/i]bã đậu phộng (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/ba-dau-phong-say-kho/#.Uh7q2dL6LA4), [/i]ba dau phong (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/ba-dau-phong-say-kho/#.Uh7q2dL6LA4), [/i]vỏ mè trích ly (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/vo-me-trich-ly/#.Uh7rAtL6LA4), [/i]vo me trich ly (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/vo-me-trich-ly/#.Uh7rAtL6LA4), [/i]bã điều (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/ba-dieu-xay-kho/#.Uh7rMNL6LA4), [/i]ba dieu (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/ba-dieu-xay-kho/#.Uh7rMNL6LA4), [/i]thức ăn thủy sản (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/tags/nguyen-lieu-thuc-an-gia-suc/), thuc an thuy san. (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/tags/nguyen-lieu-thuc-an-gia-suc/)[/i]