PDA

View Full Version : Bán nguyên liệu sx thức ăn gia súc,thủy sản


cipmama
09-09-2013, 01:54 PM
**********************Mr.ĐẠT – 0919718199*****************Chúng tôi chuyên sản xuất và cung cấp nguyên liệu, phụ gia phục vụ cho ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi (tacn). Chúng tôi đảm bảo về chất lượng sản phẩm đồng nhất, số lượng hàng hóa cung ứng ổn định cho quý kháchhàng mọi lúc mọi nơi. Bột cá biển sấy khô (37% đạm) [/i] Thành phần (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/bot-ca-bien-kho-xay-37/#.Uiae_tL6LA4)[/i] Bột cá biển sấy khô (45% đạm) [/i] Thành phần (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/bot-ca-bien-kho-xay-45/#.UiarStL6LA4)[/i] Bột lông vũ Việt Nam (80% đạm)[/i] Thành phần (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/bot-long-vu-003/#.UiaraNL6LA4)[/i] Bột cám dừa thủy phân (21% đạm) [/i] Thành phần (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/cam-dua-thuy-phan/#.Uiarh9L6LA4)[/i] Bã đậu phộng (40% đạm) [/i] Thành phần (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/ba-dau-phong-say-kho/#.UiarmNL6LA4)
Bã hèm bia Malaysia(50% đạm) [/i]à[/i] Thành phần (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/ba-hem-bia-kho/#.Uiar69L6LA4)[/i] Bã hèm rượu (80% đạm) [/i] Thành phần (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/pxt-15-ba-hem-ruou/#.UiasCtL6LA4)[/i] Bột xương thịt Ý ( 50% đạm) [/i] Thành phần (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/bot-xuong-thit-y/#.UiasKdL6LA4)
Bã điều sấy khô (38% đạm) [/i] Thành phần (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/ba-dieu-xay-kho/#.UiasYNL6LA4)[/i] BỘT HẠT MÍT THỦY PHÂN ( đạm 25%) [/i] Thành phần (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/bot-hat-mit-thuy-phan/#.Uiasc9L6LA4)
BỘT HẠT NHÃN THỦY PHÂN ( đạm 22.4%) [/i] Thành phần (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/bot-hat-nhan-thuy-phan/#.Uiasj9L6LA4)
BỘT BÃ CHANH DÂY THỦY PHÂN (đạm 33%) [/i] Thành phần (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/bot-ba-chanh-day-thuy-phan/#.UiaspdL6LA4)
BỘT CACAO THỦY PHÂN ( 21% ĐẠM) [/i]à[/i] Thành phần (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/bot-vo-ca-cao-thuy-phan/#.Uiasy9L6LA4)[/i]Bảng giá nguyên liệu sx thức ăn gia súc, thủy sản: Xem tại đây (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/gia-nguyen-lieu-thuc-an-gia-suc/) (Giá được cập nhật vào ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần)[/i]Chúng tôi đảm bảo về chất lượng sản phẩm đồng nhất, số lượng hàng hóa cung ứng ổn định cho quý khách hàng mọi lúc mọi nơi. [/b]Mọi chi tiết xin liên hệ:[/i]Mr. ĐẠT [/b]- 0919.75.8199Email: [/b]baominhcorp.dat@gmail.com (mailto:baominhcorp.dat@gmail.com)Facebook: [/b] (https://www.facebook.com/dat0919758199)https://www.facebook.com/dat0919758199[/i]Web: [/b] (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/)http://nguyenlieuthucangiasuc.com/[/i]


Tags:[/b] nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/tags/nguyen-lieu-thuc-an-gia-suc/), [/i]nguyen lieu san xuat thuc an gia suc (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/tags/nguyen-lieu-thuc-an-gia-suc/), [/i]bột ca biển (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/bot-ca-bien-kho-xay-37/#.Uh7qOtL6LA4), [/i]bot ca bien, (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/bot-ca-bien-kho-xay-37/#.Uh7qOtL6LA4) bột xương thịt, (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/bot-xuong-thit-y/#.Uh7qZdL6LA4) bot xuong thit (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/bot-xuong-thit-y/#.Uh7qZdL6LA4), [/i]bã hèm bia, (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/ba-hem-bia-kho/#.Uh7qlNL6LA4) ba hem bia (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/ba-hem-bia-kho/#.Uh7qlNL6LA4), [/i]bột lông vũ, (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/bot-long-vu-003/#.Uh7qtdL6LA4) bot long vu (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/bot-long-vu-003/#.Uh7qtdL6LA4), [/i]bã đậu phộng (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/ba-dau-phong-say-kho/#.Uh7q2dL6LA4), [/i]ba dau phong (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/ba-dau-phong-say-kho/#.Uh7q2dL6LA4), [/i]vỏ mè trích ly (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/vo-me-trich-ly/#.Uh7rAtL6LA4), [/i]vo me trich ly (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/vo-me-trich-ly/#.Uh7rAtL6LA4), [/i]bã điều (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/ba-dieu-xay-kho/#.Uh7rMNL6LA4), [/i]ba dieu (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/san-pham/ba-dieu-xay-kho/#.Uh7rMNL6LA4), [/i]thức ăn thủy sản (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/tags/nguyen-lieu-thuc-an-gia-suc/), thuc an thuy san. (http://nguyenlieuthucangiasuc.com/tags/nguyen-lieu-thuc-an-gia-suc/)[/i]

[/b]